Arbeidsplanar

Her finn du nedanfor siste versjon av arbeids-/reiseplan for forkynnarane i området. Det kan førekome endringar i planane undervegs. I så fall vert kontaktpersonane orientert. Vi prøvar så langt det er råd å halde kalendaren på denne nettsida oppdatert.

 

 

 

 

 

 

Fjordane område av Region Vest

Postboks 342 Besøksadresse:
6801 Førde Fjellveien 10, 2. etg
  (vis a vis Fjordane tingrett)