Sunnfjord Misjonsforsamling

Sunnfjord Misjonsforsamling samlast i snitt to søndagar i månaden kl. 17.00 på Skilbrei ungdomssenter i Gaular. Her samlast vi i eit kristent fellesskap med bøn, forkynning i frå Guds ord og lovsong. Under talen vert det arrangert eit eige opplegg for borna. Samlingane pleier vi å avslutte med sosialt samvær og ei matykt. 

 

Sunnfjord Misjonsforsamling arrangerer i tillegg to møteveker i året. Som regel er desse lokalisert på Førde bedhus. 

 

Vi ynskjer dykk alle hjarteleg velkomne til søndagsmøter og møteveker!

 

Programmet vårt finn du i kalendaren på fylgjande Facebook-side: 

https://www.facebook.com/sunnfjordmisjonsforsamling/

 

Fjordane område av Region Vest

Postboks 342 Besøksadresse:
6801 Førde Fjellveien 10, 2. etg
  (vis a vis Fjordane tingrett)