Konfirmasjonsundervisning

INVITASJON TIL KONFIRMASJON I SUNNFJORD 2019/20

.

Vi inviterer deg som er konfirmant våren 2020 til å delta på konfirmantundervisning i regi av Sunnfjord misjonsforsamling (NLM) og Bygstad Indremisjon (ImF). 

 

Konfirmantopplegget er eit fullverdig opplegg med konfirmasjonsgudstjeneste på Skilbrei ungdomssenter, men kan og vere eit tillegg til konfirmasjonen i Den norske kyrkja, slik at du kan delta begge stader, men ha sjølve konfirmasjonsdagen i di lokale kyrkje.

 

VISJON for konfirmantarbeidet

I samsvar med Guds ord skal vi døype borna våre og ”lære dei å halda” slik Jesus uttrykkjer det i Matt.28:18-20. Difor er visjonen vår at konfirmanten får møte Den treeinige Gud og bli betre kjend med Han i løpet av konfirmasjonstida. Vi ynskjer og at konfirmanten skal  oppleve å bli inkludert i det kristne fellesskapet og få hjelp til eit personleg frigjort kristenliv.

 

Tema for undervisninga

I undervisninga har vi klare mål for læringa (sjå under),og samtidig ønsker vi at konfirmanten får møte eit levande ord og ein levande Herre og Frelsar: De skal veksa i nåden og i kjennskapen til vår Herre og frelsar Jesus Kristus. 2. Pet 3,18

 

  • Konfirmantsamlingane

Samlingane er lagt til annankvar tysdag (i all hovudsak) frå klokka 18.45-20.30. Underivninga foregår i Bygstad bedehus. Tidspunktet er tilpassa bussrute frå Førde. Konfirmanten skal ha med seg Bibel samt permen som blir delt ut på første samling, til kvar samling.

 

  • Konfirmantweekend

Konfirmantane vil bli oppmoda til å delta på TABU og CROSSROAD som er ungdomsleirar i regi av NLM og IMF. Her vil dei treffe andre kristne ungdommar i Sunnfjord og bli ein del av eit større kristent fellesskap. I løpet av våren reiser konfirmantane og leiarane på konfirmantweekend til Bergen.

 

  • Oppgåver i konfirmanttida

Konfirmantane vil få tenester på 4 søndagsmøter (2 om hausten og 2 om våren) arrangert enten på Skilbrei eller i Bygstad. Dette kan f.eks. være skriftlesing, vitnesbyrd, forsongar, teknikk (lyd/tekst), praktisk arbeid,  barneopplegg m.m. Om den einskilde konfirmant til vanleg deltek på kristne møter ein annan stad enn på Skilbrei eller i Bygstad, vil vi legge til rette for at konfirmanten kan utføre oppgåvene sine lokalt.

 

  • Kostnader

Det kostar 1500kr å delta på Konfirmant i Sunnfjord. I tillegg vil konfirmantweekenden ha en eigenandel på ca. 500kr. TABU og CROSSROAD er ikkje inkludert i avgifta og kostar ca. 500kr pr. leir. Deltakinga på TABU og CROSSROAD er frivillig.

 

  • Presentasjon av konfirmantaneKonfirmantane vil bli presentert på eit av søndagsmøta på Skilbrei og Bygstad bedehus i løpet av hausten. Vi kjem attende med dato. Påmelding og spørsmål sendes til: Nils Helge Friborg nhfriborg@gmail.com innan 5.6.2019

 

 

 

Undervisningsplan for Konfirmant i Sunnfjord

2019/2020

 

Dato

Klokka

Tema

Leder

Stad

3. september

18.45 – 20.30

Oppstart og bli kjent

Trond, Linda og Runhild

Bygstad

17. september

18.45 – 20.30

Kven er Gud?

Linda

Bygstad

1. oktober

18.45 – 20.30

Bibelen – Guds ord

Runhild

Bygstad

15. oktober

18.45 – 20.30

Kven er Jesus?

Trond

Bygstad

29. oktober

18.45 – 20.30

Kven er

Den Heilage Ande?

Linda

Bygstad

15. – 17. november

TABU

 

 

Skilbrei

26. november

18.45 – 20.30

Skapinga og syndefallet

Runhild

Bygstad

10. desember

18.45 – 20.30

Kven er eg?

Trond

Bygstad

14. januar

18.45 – 20.30

Trua

Runhild

Bygstad

28. januar

18.45 – 20.30

Bøna

Linda

Bygstad

14. – 17. februar

 

COSSROAD

 

 

Lyngmo

25. februar

18.45 – 20.30

Dåp og nattverd

Trond

Bygstad

10. mars

18.45-20.30

Kva med kyrkjelyden

Runhild

Bygstad

27.-29 mars

Konfweekend

Å leve for Gud

Trond, Linda og Runhild

Bergen

14. april

18.45 – 20.30

Eit himmelsk håp

Linda

Bygstad

12. mai

18.45 – 20.30

Repetisjon og førebuing

Trond, Linda og Runhild

Skilbrei

24.mai

11.00

Konfirmasjon

Trond, Linda og Runhild

Skilbrei

 

 

 

 

Fjordane område av Region Vest

Postboks 342 Besøksadresse:
6801 Førde Fjellveien 10, 2. etg
  (vis a vis Fjordane tingrett)